toppic

En lackfirma med många möjligheter

Kalkyl

Vi gör en kalkyl till försäkringsbolaget genom att göra en preliminär bedömning av de synliga skadorna som visade sig vid besiktningen.
Detta är vår kontakt med försäkringsbolagen, vi skickar in bedömningen via e-post och för därefter svar om skadan är anmäld och godkänd. Är allt ok så beställer vi delar för att underlätta och förkorta tiden på verkstaden.

Kontakta oss

Vår adress: Industriväg 201 Vallhamn, 471 93 Kållekärr
Telefon: 0304-660460
E-mail: info@frebolack.se